Bosmier kalender

1 september 2017
Start nieuwe schooljaar
4 september 2017
Infoavond Lagere school
6 september 2017
Infoavond Kleuterschool
12 september 2017
Zwemmen L4 + L6 sportdag Zilvermeer
14 september 2017
Voordracht WO II