Inschrijvingen

Voor het eerst naar school

Inschrijvingsprocedure

Binnen scholengemeenschap Joleba, die gevormd wordt door alle gemeentelijke basisscholen van Balen, gelden volgende afspraken voor nieuwe inschrijvingen vanaf schooljaar 2018-2019.

Wanneer moet u uw kind inschrijven in het basisonderwijs?

  • Als het voor het eerst naar school gaat (bv. kleuterklas)
  • Als het van school verandert

Als uw kind in dezelfde school blijft, moet u het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Inschrijfperiode voor  nieuwe inschrijvingen vanaf schooljaar 2018-2019

Als ouder kan u uw kind inschrijven in de school die u verkiest, zolang er plaats is in die school. Het basisprincipe dat, wie eerst komt, als eerst een plaats krijgt, geldt binnen de gemeentelijke basisscholen. Om te kijken hoeveel plaatsen we nog beschikbaar hebben in onze school dient u zich te wenden tot volgende website:

https://www.balen.be/product/1041/als-je-je-kind-wil-inschrijven-in-een-gemeentelijke-school

Omdat er uitzonderingen zijn op deze algemene regel onderscheiden we twee verschillende inschrijvingsperiodes.

De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen:

  • Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school, ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
  • Kinderen van personeel van de school

 

De eerste inschrijvingsperiode voor wettelijk bepaalde voorrangsgroepen wordt vastgelegd van maandag 19 februari 2018 tot en met zondag 4 maart 2018.

De inschrijvingen voor alle andere kinderen starten vanaf maandag 5 maart 2018, dit is de tweede inschrijvingsperiode. Er kan ingeschreven worden zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is.

De maximumcapaciteit wordt door het schoolbestuur bepaald en bekendgemaakt alvorens de inschrijvingsperiodes van start gaan.

Praktische afspraak

De inschrijvingen kunnen gebeuren op het schoolsecretariaat op schooldagen tussen 9u en 12u.

 

Meer info?

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het schoolsecretariaat (014/714 42 80) of met de onderwijsdienst van het gemeentebestuur (014/74 40 60).

Instapdagen

Op onderstaande data kan uw kind instappen in onze kleuterschool:

·

·                     Maandag 19 februari 2018 - krokusvakantie
            Kleuters geboren voor 20/08/2015

·                     Maandag 18 april 2017 - paasvakantie
            Kleuters geboren voor 17/10/2015

·                     Maandag 14 mei 2017 - Hemelvaart
            Kleuters geboren voor 15/11/2015

 

Kennismakingsvoormiddagen

Voor elke instapdatum houden wij op maandag,voorafgaand aan de vakantie, een kennismakingsvoormiddag. We nodigen dan alle instappertjes vooraf uit, om al eens op bezoek te komen in de kleuterschool. Zo ervaart u en uw kind hoe het er op een gewone klasdag bij ons aan toe gaat. Uw kind kan de kleuters en de juffen leren kennen en al even meespelen in de klas. Mama en papa krijgen ondertussen een woordje uitleg over de school en kunnen allerlei vragen stellen.

Kennismakingsvoormiddagen voor het schooljaar 2017 – 2018

·                 

·                     26 maart 2018

·                     7 mei 2018

 

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten