Inschrijvingen

Voor het eerst naar school

Uw kind inschrijven kan ten vroegste 1 jaar voor de instapdatum van uw kind. Effectief naar school komen, kan op een instapdag vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

Instapdagen

Op onderstaande data kan uw kind instappen in onze kleuterschool:

 • Vrijdag 1 september 2017 - zomervakantie
  Kleuters geboren voor 02-03-2015
 • Maandag 6 november 2017 - herfstvakantie
  Kleuters geboren voor 07-05-2015
 • Maandag 8 januari 2018 - kerstvakantie
  Kleuters geboren voor 9-07-2015
 • donderdag 1 februari 2018
  Kleuters geboren voor 02-08-2015
 • Maandag 19 februari 2018 - krokusvakantie
  Kleuters geboren voor 20-08-2015
 • Maandag 16 april 2018 - paasvakantie
  Kleuters geboren voor 17-10-2015
 • Maandag 14 mei 2018 - Hemelvaart
  Kleuters geboren voor 15-11-2015

Een schoolverandering

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.

Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directeur van de oorspronkelijke school. De ouders dienen deze mededeling van schoolverandering te handtekenen.

Hoe inschrijven in onze school?

Kennismakingsvoormiddag

Voor elke instapdatum houden wij op maandag,voorafgaand aan de vakantie, een kennismakingsvoormiddag. We nodigen dan alle instappertjes vooraf uit, om al eens op bezoek te komen in de kleuterschool. Zo ervaart u en uw kind hoe het er op een gewone klasdag bij ons aan toe gaat. Uw kind kan de kleuters en de juffen leren kennen en al even meespelen in de klas. Mama en papa krijgen ondertussen een woordje uitleg over de school en kunnen allerlei vragen stellen.

Kennismakingsvoormiddagen 2017 – 2018

 • Dinsdag 29 augustus 2017
 • Maandag 23 oktober 2017
 • Maandag 18 december 2017
 • Maandag 29 januari 2018
 • Maandag 26 maart 2018
 • Maandag 7 mei 2018

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten