Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure

Wanneer moet u uw kind inschrijven in het basisonderwijs?

 • Als het voor het eerst naar school gaat. (bv. kleuterklas)
 • Als het van school verandert.

 

Afspraken voor nieuwe inschrijvingen schooljaar 2018-2019:

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen hebben we binnen onze scholengemeenschap Joleba, die gevormd wordt door alle gemeentelijke basisscholen van Balen, een maximumcapaciteit van 22 kinderen per geboortejaar in de kleuterschool en 22 per leerjaar in de lagere school vastgelegd.

 

Via onderstaande link kan u kijken hoeveel plaatsen er nog vrij zijn voor het schooljaar 2018 – 2019 in onze school en de andere scholen van onze scholengemeenschap:

https://www.balen.be/product/1041/als-je-je-kind-wil-inschrijven-in-een-gemeentelijke-school

 

Indien u uw kind wenst in te schrijven voor schooljaar 2018-2019, dan maakt u best een afspraak per mail (secretariaat.debosmier@balen.be) of per telefoon (014/74 42 80)

Er kan ingeschreven worden zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is.

 

Wanneer kan uw kind instappen?

Op onderstaande data kan uw kind instappen in onze kleuterschool:

 • Maandag 3 september 2018 - zomervakantie
              Kleuters geboren voor 04/03/2016
 • Maandag 5 november 2018 - herfstvakantie
              Kleuters geboren voor 06/05/2016
 • Maandag 7 januari 2019 - kerstvakantie
              Kleuters geboren voor 08/07/2016
 • Vrijdag 1 februari 2019
              Kleuters geboren voor 02/08/2016
 • Maandag 11 maart 2019 - krokusvakantie
              Kleuters geboren voor 12/09/2016
 • Dinsdag 23 april 2019 - paasvakantie
              Kleuters geboren voor 24/10/2016
 • Maandag 3 juni 2019 - Hemelvaart
              Kleuters geboren voor 04/12/2016

 

Kennismakingsvoormiddagen:

Voor elke instapdatum organiseren wij een kennismakingsvoormiddag. We nodigen dan alle instappertjes vooraf uit, om al eens op bezoek te komen in de kleuterschool. Zo ervaart u en uw kind hoe het er op een gewone klasdag bij ons aan toe gaat. Uw kind kan de kleuters en de juf leren kennen en al even meespelen in de klas. Mama en papa krijgen ondertussen een woordje uitleg over de school en kunnen allerlei vragen stellen.

 • Donderdag 30 augustus 2018            om 18.00 u.
 • Maandag 22 oktober 2018                  van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 17 december 2018              van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 21 januari 2019                   van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 25 februari 2019                  van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 1 april 2019                          van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 27 mei 2019                         van 9.30 u. – 11.00 u.

 

Afspraken voor nieuwe inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020:

Er wordt in onze school met een vaste inschrijvingsperiode gewerkt; d.w.z. dat er enkel kan ingeschreven worden tijdens deze periode (uitgezonderd voor kinderen die in de loop van het schooljaar verhuizen van school indien er nog plaats is)

Vóór deze inschrijvingsperiode kunnen er geen kinderen ingeschreven worden voor het schooljaar 2019-2020 of afspraken gemaakt worden ter inschrijving.

Er kan ingeschreven worden zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is.

We onderscheiden twee verschillende inschrijvingsperiodes.

De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen:

 • Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school, ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
 • Kinderen van personeel van de school

 

De inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2019-2020 worden hier vermeld zodra deze door het schoolbestuur zijn vastgelegd.

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten