Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure

Wanneer moet u uw kind inschrijven in het basisonderwijs?

 • Als het voor het eerst naar school gaat. (bv. kleuterklas)
 • Als het van school verandert.

 

Afspraken voor nieuwe inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020:

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen hebben we binnen onze scholengemeenschap Joleba, die gevormd wordt door alle gemeentelijke basisscholen van Balen, een maximumcapaciteit vastgelegd.

Voor onze school zijn dit maximum 22 kinderen per geboortejaar in de kleuterschool en maximum 22 per leerjaar in de lagere school. (uitgezonderd klas 3: 44 kinderen per leerjaar)

 

Er wordt in onze school met een vaste inschrijvingsperiode gewerkt; d.w.z. dat er enkel kan ingeschreven worden tijdens deze periode (uitgezonderd voor kinderen die in de loop van het schooljaar verhuizen van school indien er nog plaats is).

Vóór deze inschrijvingsperiode kunnen er geen kinderen ingeschreven worden voor het schooljaar 2019-2020 of afspraken gemaakt worden ter inschrijving.

We onderscheiden twee verschillende inschrijvingsperiodes.

De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen:

 • Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school, ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
 • Kinderen van personeel van de school

 

De eerste inschrijvingsperiode voor bovenstaande wettelijk bepaalde voorrangsgroepen wordt vastgelegd van dinsdag 26 februari 2019 tot en met maandag 11 maart 2019.

OPGELET: er kan niet worden ingeschreven tijdens de krokusvakantie.

De inschrijvingen voor alle andere kinderen starten vanaf maandag 18 maart 2019, dit is de tweede inschrijvingsperiode. Er kan ingeschreven worden zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is.

De inschrijvingen kunnen gebeuren op het schoolsecretariaat op schooldagen tussen 9u en 12u.

Vanaf 12 maart vindt u op de website van de gemeente Balen het aantal vrije plaatsen voor 2019-2020.

https://www.balen.be/product/1041/als-je-je-kind-wil-inschrijven-in-een-gemeentelijke-school

 

Wanneer kan uw kind instappen?

Op onderstaande data kan uw kind instappen in onze kleuterschool:

 • Maandag 2 september 2019 - zomervakantie
              Kleuters geboren voor 03/03/2017
 • Maandag 4 november 2019 - herfstvakantie
              Kleuters geboren voor 05/05/2017
 • Maandag 6 januari 2020 - kerstvakantie
              Kleuters geboren voor 07/07/2017
 • Maandag 3 februari 2020
              Kleuters geboren voor 02/08/2017
 • Maandag 2 maart 2020 - krokusvakantie
              Kleuters geboren voor 03/09/2017
 • Maandag 20 april 2020 - paasvakantie
              Kleuters geboren voor 21/10/2017
 • Maandag 25 mei 2020 - Hemelvaart
              Kleuters geboren voor 26/11/2017

 

Kennismakingsvoormiddagen:

Voor elke instapdatum organiseren wij een kennismakingsvoormiddag. We nodigen dan alle instappertjes vooraf uit, om al eens op bezoek te komen in de kleuterschool. Zo ervaart u en uw kind hoe het er op een gewone klasdag bij ons aan toe gaat. Uw kind kan de kleuters en de juf leren kennen en al even meespelen in de klas. Mama en papa krijgen ondertussen een woordje uitleg over de school en kunnen allerlei vragen stellen.

 • Donderdag 29 augustus 2019             om 18.00 u.
 • Maandag 21 oktober 2019                   van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 16 december 2019               van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 27 januari 2020                     van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 17 februari 2020                   van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 30 maart 2020                      van 9.30 u. – 11.00 u.
 • Maandag 18 mei 2020                          van 9.30 u. – 11.00 u.

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten