Missie & visie

De naam van onze school, De Bosmier, verduidelijkt onze missie: het succes van een mierenkolonie is te verklaren doordat alle mieren samenwerken en de taken in de kolonie verdelen. Ze leven enorm goed georganiseerd en gestructureerd.

Net zoals in een mierenkolonie wordt er in het Bosmierteam goed en efficiënt samengewerkt met als doel kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan elk kind.

Zorg op maat van ieder kind, het centraal stellen van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind en een goed uitgewerkt internationaliseringsbeleid vormen de rode draad doorheen het onderwijs dat wij bieden in De Bosmier.

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten