Historiek

De gemeenteschool Rijsbergdijk bestaat al sinds 1 september 1958. Ze werd opgericht door kleuterjuffrouw Mevr. Josephine Boogaerts. Aanvankelijk was de school ondergebracht in enkele noodlokalen: de kleuterschool was ten huize Michiels aan de Wezelbaan, de lagere school ten huize Belmans in Rijsbergdijk. In 1961 werd in de huidige Streekweg 11 een eerste prefab gebouw in gebruik genomen. Tot en met het schooljaar 1964-1965 bestond de lagere school uit een 3-klassengraadsklas, de leerkracht was juf Yvonne Mariën. Vanaf het schooljaar 1965-1966 kwam er een vierde klas bij zodat er twee graadsklassen konden gevormd worden. Juf Yvonne had 1 + 2 en juf Mia Geerts 3 + 4. Juf Josephine en juf Theresa Hermans waren de twee kleuterjuffen.

In 1966 en 1975 werden nog eens twee paviljoenen bijgebouwd. Vanaf het schooljaar 1974-1975 waren er voldoende leerlingen voor vijf klassen en het schooljaar daarna had Rijsbergdijk een volledige basisschool, weliswaar met nog twee graadsklassen: 3 + 4 en 5 + 6. Tot en met het schooljaar 1989-1990 was de school een vestigingsplaats van de school van Schoor.

Sedert 1990-1991 hoort Rijsbergdijk bij de school van Hulsen. Decennialang bewezen de houten gebouwen hun nut in die mooie, bosrijke omgeving. Maar na al die jaren dienst raakten ze totaal versleten en werd in april 1998 gestart met een nieuwbouw.

Begin juni 2000 zaten alle leerlingen van onze basisschool reeds in de nieuwe school. Tijdens het schooljaar 1999-2000 bedachten de leerlingen een passende naam voor hun nieuwe school. Deze naam "De Bosmier" werd ter gelegenheid van de officiële opening van de school op 1 september 2000 bekend gemaakt in aanwezigheid van  Minister Marleen Vanderpoorten.

Vanaf 1 september 2004 is GBS De Bosmier een autonome school en dus niet langer een vestigingsplaats van GBS Hulsen. Beide scholen worden nu als zelfstandig beschouwd en hebben elk hun eigen directeur.

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB
Corona