Inschrijvingen

Via onderstaande link leest u alle info over hoe en wanneer u dient aan te melden en in te schrijven:
www.balen.be/aanmeldenscholen

Onderstaand filmpje geeft nog eens extra verduidelijking

Bekijk hier het filmpje

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB
Corona