Ouderraad

Wie zijn we ?

De ouderraad is een erkende adviesraad voor de school. Op vraag van ouders kunnen zij advies uitbrengen aan het schoolbestuur over allerlei thema’s. De ouderraad is de spreekbuis van alle ouders van de school en houdt dan ook allen op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten via deze website en de nieuwsbrief.

Ons doel ?

  1. Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
  2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
  3. De school praktisch ondersteunen
  4. Meedenken met de school
  5. Een aanspreekpunt zijn voor ouders

Wat doen we ?

In de ouderraad bespreken we thema’s die ouders bezig houden . We stellen steeds  het welbevinden van elke leerling op onze school voorop.
Mogelijke thema’s voor de toekomst :
- verkeer -en parkeerbeleid
- ouderbetrokkenheid
- gezondheid
- schoolkosten
- pesten
- taalstimulering
- omgaan met kansarmoede en diversiteit
- …

Lid worden van de ouderraad ?

Zeer welkom om out of the box te komen nadenken over interessante thema’s en dat alles in een aangename sfeer !

Mail gerust met al uw vragen of suggesties naar ouderraadbosmier@gmail.com

Voorstelling ouderraad

Samenstelling ouderraad

GBS De Bosmier

 

Voorzitter:

Sofie Coppers                               

 

Leden:

Chris Molendijk

Heidi Geerinckx

Carolien Szczudlo

Toon Demuynck,

Eva Schildermans

Caroline Mertens

Tineke Claes

Tinne Antonisse

Huishoudelijk reglement

Download Reglement

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB
Corona