Speelplaatsafspraken

Speelplaatswerking

Onderaan deze pagina vindt u een document over onze speelplaatswerking. In dit document leest u meer info over de speelmogelijkheden op onze speelplaatsen, over de speeltijden , hoe de kinderen naar de klassen gaan en onze speelplaatsafspraken.

 

Speelplaatsafspraken

Hieronder kan u de filmpjes bekijken die onze kinderen zelf maakten om de speelplaatsafspraken bekend te maken.

Niet op de banken en picknicktafels gaan staan (L1)

Niets afnemen van andere kinderen (L1)

Niet in de bomen klimmen (L2)

Niet met zand, dennenappels en takken gooien (L2)

Afspraken evenwichtsring (L3)

Geen takken van de bomen trekken (L3)

Niet blijven rondhangen in de toiletten (L5a)

Niet opzettelijk pijn doen (L5a)

Niet schelden (L5a)

Kinderen niet uitsluiten (L5b)

Niet duwen, trekken of spuwen (L5b)

speelmateriaal opbergen (L5b)

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB
Corona