Klas 6B juf Lies

In klas 6B zijn we dit jaar met 8 meisjes en 9 jongens. Wij werken het hele jaar door aan taal, rekenen, Frans en W.O. Bij al dat werken hoort ook ontspanning. Zo doen wij graag allerlei spelletjes op de speelplaats en houden we erg veel van turnen. In sport en spel zijn wij heel goed! Samen maken we verschillende uitstappen zoals de sportdag, naar de secundaire scholen, een infomoment over 'dode hoek', ... Samen genieten we van het laatste jaar in de lagere school!