Erasmus +

Wat is een Erasmus+ project?

Sinds 2002 gaat de Bosmier Europees. De school nam reeds deel aan 4 Comeniusprojecten en sinds september 2015 is De Bosmier gestart met een driejarig Erasmus + project. Dit is één van de Europese initiatieven om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. Met dit project willen we het bewustzijn van verschillende culturen en talen binnen Europa bevorderen. De bedoeling van het project is om met andere Europese scholen een partnerschap te sluiten en zo samen met de kinderen - in een gekozen thema - op zoek te gaan naar de levenswijze van hun leeftijdsgenoten in deze landen.

On a journey with the Artist

Van 1 september 2015 tot en met 30 juni 2018 werken we met scholen uit Finland, Spanje, Griekenland, Roemenië en Ierland samen in het thema van kunst. De rode draad doorheen het project is de mascotte Jan, die de kinderen gedurende 3 schooljaren 15 opdrachten laat uitvoeren met de bedoeling om kennis te maken met kunst van de verschillende partnerlanden en om zelf actief aan de slag te gaan met kunst. Het eindresultaat is een musical, die opgevoerd zal worden in april 2018. Hieraan zal gedurende 3 schooljaren gewerkt worden. Het eindproduct is een handboek voor leerkrachten met praktijkvoorbeelden i.v.m. kunst. In het kader van dit project organiseren wij tweejaarlijks zeeklassen naar onze partnerschool in Spanje voor de kinderen van klas 5 en 6. Het andere jaar organiseren wij in De Bosmier een internationale week voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van onze partnerscholen.

Links

eTwinningsite
Blogspot zeeklassen Spanje

art.languages.ro

België - Balen
Ierland - Dungarvan
Finland - Muuruvesi
Spanje - Burela
Roemenië - Comarnic
Griekenland - Chios

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten