Voor- en naschoolse opvang

Wanneer?

Elke morgen van 7.45 uur tot 8.45 uur.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond opvang van 16.00 uur tot 17.05 uur.

Op vrijdagavond opvang van 15.00 uur tot 16.15 uur.

 

Tarief

De prijs voor de opvang is € 0,75 per begonnen halfuur.

Ouders ontvangen hiervoor ook een fiscaal attest om toe te voegen bij de belastingaangifte. De voor- en naschoolse opvang gebeurt in een samenwerking met de Balense kinderclub gecoördineerd door “Kikoen”.  Alle administratie, afrekening en betalingen gebeuren via de Kinderclub.

 

Organisatie

Nieuw vanaf dit schooljaar is dat u uw kind ook voor de voor-en naschoolse opvang op school digitaal dient in te schrijven via i-school. (extra info vindt u op de folder van Kikoen)

Alle kinderen die voor 8.45 u. op de speelplaats zijn, maken automatisch gebruik van de voorschoolse opvang. Indien u dus geen gebruik wenst te maken van de voorschoolse opvang, dient u uw kind ten vroegste om 8.45 u. aan de schoolpoort af te zetten.

De opvang gaat door in de polyvalente ruimte of bij zonnig weer op de speelplaats.  Al de kinderen die niet afgehaald zijn om 16.05 u. maken automatisch gebruik van de naschoolse opvang. De naschoolse opvang op school is tot 17.00 u. Indien u uw kinderen niet om 17.00 u. ophaalt, worden ze naar de kinderclub gebracht. Dit kan enkel PER UITZONDERING.

Opdat uw kind en iedereen op school snel kan zien waar uw kind op het einde van de schooldag naar toe moet (kinderclub of opvang op school), vragen we u om het gepaste labeltje, dat u bij inschrijving ontvangt, aan de boekentas te bevestigen op een goed zichtbare plaats:

   -  geel labeltje: kinderclub

   -  groen labeltje: opvang op school

Opvang in de kinderclub van Gerheide

 

Indien u opvang nodig hebt voor 7.45 u. of tot na 17u. of op woensdagnamiddag, moet u uw kind inschrijven voor de Kinderopvang in de kinderclub volgens het reglement van de kinderclub. Uw kind gaat direct na schooltijd naar de kinderclub en blijft daar tot u het daar afhaalt. Hier moet u ook aftekenen. Alle administratie, afrekening en betalingen gebeuren via de Kinderclub.

Meer info vindt u op: www.kikoen.be/balen

 

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten