Gezonde voeding

Project fruit

Onze school neemt, in samenwerking met “LOGO” (Lokaal Gezondheidsoverleg) en met financiële steun van het oudercomité, deel aan het project "aanbod wekelijks stuk schoolfruit". Alle kinderen krijgen op een vaste dag in de week (donderdag) een stuk fruit als gezond tussendoortje en dit gedurende 30 weken in het schooljaar. Het fruitaanbod is gevarieerd: appelen, peren, mandarijnen, meloenen, druiven, pruimen, kiwi’s, aardbeien, ...

De bedoeling van dit project is om kinderen tot een gezonder voedingsgedrag te stimuleren. De gemiddelde fruitconsumptie bij kinderen is immers laag en nog steeds dalend. Weinig kinderen halen de aanbevolen 2 stukken fruit per dag als tussendoortje.

Versnaperingen tijdens de speeltijd

Snoep wordt niet toegelaten in onze school. Een koek of een stuk fruit kan wel.

In de kleuterschool eten de kleuters elke voormiddag enkel fruit als tussendoortje.

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & visie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten