11 januari 2018-Algemeen

Afsluiting sluipverbinding tussen Breden Els (Balen) en Varenstraat (Mol) voor auto’s

Om de veiligheid van vooral de schoolgaande fietsers naar de scholen in de omgeving te waarborgen, heeft het gemeentebestuur van Balen bij hoogdringendheid beslist om de sluipverbinding tussen Breden Els (Balen) en Varenstraat (Mol) vanaf donderdag 11 januari af te sluiten voor het autoverkeer met een betonblok ter hoogte van de brug (op de grens van Balen en Mol). Fietsers en voetgangers kunnen dan nog passeren, auto’s niet meer.

 

Omwonenden en mensen uit het oudercomité van de school van Rijsbergdijk (De Bosmier) signaleerden ons dat er heel wat autobestuurders gebruik maken van de Varenstraat als sluipweg. Maar fret onverharde en onverlichte deel van deze straat is totaal ongeschikt voor druk kruisend verkeer. Dit leidde de afgelopen dagen tot zeer gevaarlijke situaties, vooral voor jonge schoolgaande fietsers. Vandaar dat fret gemeentebestuur van Balen overgegaan is tot deze drastische maatregel.

 

Deze maatregel blijft alleszins in voege totdat het fietspad in fase 1 (tussen rondpunt  Soef  en kruispunt  met Wezelbaan)  is aangelegd.  Dit  is vermoedelijk  in het najaar van 2018.

Autobestuurders wordt met aandrang gevraagd om de aangegeven omleiding te volgen (zie www.baIen.be/wegenwerken).

Landbouwers kunnen nog aan hun weide via Breden Els (voor weiden op grondgebied Balen) of via Wezelhoevenweg (voor weiden op grondgebied Mol).