Onze school

Schoolgebouw

secretariaat.debosmier@balen.be
014/74.42.80

Grote speelplaats

Kleine speelplaats

 

Speelbos

 

 

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB