Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang op onze school werken we samen met Kikoen.  

Info

Meer info vindt u op: www.kikoen.be/balen

 

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB
Corona