Projecten

Erasmus +
Erasmus+ project Wat is een Erasmus+ project? Sinds 2002 gaat de Bosmier Europees. De school nam reeds deel aan 4 Comeniusprojecten en sinds september 2015 is De Bosmier gestart met een driejarig Erasmus + project. Dit is één van de Europese initiatieven om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen.  Met dit project willen we het bewustzijn van verschillende culturen en talen binnen Europa bevorderen. De bedoeling van het project is om met andere Europese scholen een partnerschap te sluiten en zo samen met de kinderen – in een gekozen thema- op zoek te gaan naar de levenswijze van hun leeftijdsgenoten in deze landen.   Friends for our planet Van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2023 werken we met scholen uit Finland, Spanje, Griekenland, Roemenië en Italië samen rond het belang van zorg dragen voor onze planeet aarde. De rode draad doorheen het project zijn challenges rond belangrijke topics die bijdragen tot het welzijn van onze planeet. De kinderen werken gedurende 3 schooljaren aan 6 challenges om kennis en vaardigheden op te doen over hoe wij als mens zorg kunnen dragen voor de aarde. Tijdens deze challenges maken de kinderen kennis met de problematieken rond energie, luchtvervuiling, natuurbehoud, afval, biodiversiteit en water. Ze gaan onderzoeken wat de rol van de mens hier in is en wat we er aan kunnen doen. We steken ook zelf de handen uit de mouwen om een verschil te maken. Samen met de verschillende partnerlanden maken we na elke challenge een gezamenlijk eindproduct met alles wat we leerden en deden rond een topic. Bijvoorbeeld: een interactieve poster, een verhaal, een gids, een lied,… In het kader van dit project organiseren wij tweejaarlijks  zeeklassen naar onze partnerschool in Spanje voor de kinderen van klas 5 en 6. Het andere jaar organiseren wij in De Bosmier een internationale week voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van onze partnerscholen.   Links eTwinningsite:  https://twinspace.etwinning.net/111251/home Blogspot zeeklassen Spanje: http://bosmierspanje.blogspot.be
Lees verder
MOS -duurzame scholen, straffe scholen
We zijn een MOS school en daar zijn we trots op! MOS helpt om van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS richt zich tot Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere en secundaire scholen.' Zo organiseert de MOS-werkgroep acties en projecten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag en om hen vertrouwd te maken met duurzaamheidstehema's zoals b.v. het klimaat, biodiversiteit, ...  Enkele afspraken om onze school milieuvriendelijker te maken: Wij willen meewerken aan een afvalarme school door: Al het afval in de juiste vuilnisbak te sorteren Onze boterhammen in een brooddoos te doen Onze koeken in een koekendoosje te doen Geen brikjes of blikjes mee te brengen, maar een hervulbare drinkbus Het fruit- en groenafval te composteren in een compostvat We leren de kinderen ook om spaarzaam om te gaan met energie en water
Lees verder
Verkeer
Als school zetten we ons in om onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige weggebruikers, die hun verantwoordelijkheid opnemen in het verkeer. We vinden het heel belangrijk dat: kinderen leren hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer kinderen leren wat de vele gevaren kunnen zijn in het verkeer kinderen leren zichtbaar te zijn in het verkeer kinderen verkeersregels leren toepassen In het kader van het project “veilig fietsverkeer” krijgen alle kinderen een fluohesje aangeboden. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen een gratis fietshelm. De bedoeling is dat alle kinderen het hesje dragen bij het naar school komen en naar huis gaan zodat ze zichtbaar zijn in het verkeer. De fietsers dragen het fluohesje en de fietshelm. Tijdens fietsuitstappen en praktische verkeerslessen met de fiets dragen alle kinderen verplicht een fietshelm en een fluohesje. De werkgroep verkeer plant jaarlijks verschillende acties, in samenwerking met de verkeersdienst van de gemeente Balen: Strapdag in september Fluo-en fietshelmactie Meester op de fiets Dode-hoek lessen Fietsexamen voor klas 6 Stickeractie van VSV: 'Helm op, fluo top' …
Lees verder
Gezonde voeding
Versnaperingen tijdens de speeltijd Snoep wordt niet toegelaten in onze school. Een koek of een stuk fruit kan wel. In de kleuterschool eten de kleuters elke voormiddag enkel fruit als tussendoortje.
Lees verder
Zintuigentuin
In maart 2016 startten kinderen, leerkrachten en ouders samen met tuinarchitect Willy Mol met de aanleg van onze zintuigentuin. Een zintuigentuin is een tuin, die op een dusdanige wijze is ingericht dat de zintuigen zoveel mogelijk geprikkeld worden. Deze tuin is gelegen in het bos achter de school en heeft o.a. een blote voetenpad, een wilgeniglo, een moestuin, een kruidentuin, een geurtuin van bloemen, een tuin met natuurlijke geluiden zoals bamboestaven en een insectenhotel. En zoals het in een mierenkolonie de gewoonte is, werkten we allemaal samen om tot het prachtige eindresultaat te komen: De kleuters verzamelden materialen in het bos voor het insectenhotel en schilderden de vogelkastjes, die de kinderen van het zesde leerjaar timmerden. Het eerste leerjaar maakte het insectenhotel door de materialen, die de kleuters in het bos verzamelden, te stapelen in het houten geraamte dat de klusjesman timmerde. Klas 2 legde een moes- en kruidentuin aan. Het derde en vierde leerjaar hielpen mee het blote voetenpad vorm te geven door dennenappels, zand, takjes, mos,… in te kruien. Klas 5 bouwde een wilgeniglo en een wilgenmuur. De leerlingen van klas 6 timmerden de vogelkastjes en bevestigden deze tegen de bomen. Zowel tijdens de middagspeeltijd als tijdens lesactiviteiten kunnen kinderen spelen in de zintuigentuin.
Lees verder
KiVa
Op 1 september 2016 start onze school met het KiVa-project, dit is een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen proberen er voor te zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. Eén van de uitgangspunten van KiVa  is dat pesten een groepsproces is. Niet alleen de pester en het slachtoffer, maar ook omstanders spelen een belangrijke rol bij het pesten. Het beïnvloeden van de groep als geheel is dus essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. De kinderen van klas 1, 2, 3 en 4 krijgen hiervoor wekelijks een KiVa-activiteit, de kinderen van klas 5 en 6 tweewekelijks. De bedoeling van deze lessen is om de tien KiVa-regels met de kinderen in te oefenen. De 10 KiVa-regels zijn: 1. We zijn vriendelijk voor elkaar en behandelen anderen met respect. 2. We maken er samen een fijne groep van. 3. We praten met elkaar en doen dit in de ik-taal. 4. We willen geen gepest. 5. We willen dat ook verborgen pesten stopt. 6. We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet. 7. We zeggen tegen pesters: stop ermee. 8. We helpen gepeste kinderen. 9. We lossen pesten op als groep. 10. We blijven ons houden aan deze kiVa-regels.
Lees verder
Talensensibilisering
Taalinitiatie Frans In onze school bieden wij de kinderen taalinitiatie Frans aan in de tweede en derde kleuterklas en in het eerste, tweede en derde leerjaar. Het gaat hier wel om initiatie Frans en niet om kennisverwerving. Het is de bedoeling dat de kinderen op een speelse manier kennismaken met de Franse taal en dat ze onbewust al een grote bagage woorden meekrijgen zodat ze in het vierde leerjaar vlot kunnen starten met de lessen Frans. De taalinitiatie gebeurt door expressievormen en activiteiten zoals liedjes, rijmpjes, spelletjes, verhaaltjes, … Er wordt niet geschreven of gelezen. Elke klas krijgt wekelijks 25 minuten taalinitiatie Frans. Taalinitiatie Spaans De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen tijdens de middag 1 keer per week Spaanse taalinitiatie volgen bij juf Greet. Zij leren zich voorstellen, tellen, Spaanse liedjes, woordenschat i.v.m. eten en drinken, dieren, het weer,… Dankzij het Erasmus+ project brengen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar tweejaarlijks een bezoek aan de Spaanse partnerschool in Burela. De Spaanse kinderen komen tweejaarlijks op bezoek in De Bosmier. Via deze initiatielessen kunnen de kinderen vlotter communiceren met de Spaanse vrienden. Frans in het vierde, vijfde en zesde leerjaar In onze school starten wij met het leergebied Frans in het vierde leerjaar. Sinds 1 september 2015 is het wettelijk toegelaten om te starten met Frans in het vierde leerjaar. De bedoeling is dat de eerste vier thema’s van het handboek Frans van het vijfde leerjaar nu aan bod gaan komen in het vierde leerjaar. Op deze manier hopen wij meer tijd te kunnen schenken aan het extra inoefenen en aan extra spreekoefeningen.
Lees verder

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB