Missie & Visie

De naam van onze school, De Bosmier, verduidelijkt onze missie: het succes van een mierenkolonie is te verklaren doordat alle mieren samenwerken en de taken in de kolonie verdelen. Ze leven enorm goed georganiseerd en gestructureerd.

Net zoals in een mierenkolonie wordt er in het Bosmierteam goed en efficiënt samengewerkt met als doel kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan elk kind.

Zorg op maat van ieder kind, het centraal stellen van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind en een goed uitgewerkt internationaliseringsbeleid vormen de rode draad doorheen het onderwijs dat wij bieden in De Bosmier.

Visie

Indien je op de gele ondergrondse tekstballonnetjes klikt, krijg je extra informatie.

X

X

X

X

X

Ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid

X

We streven naar een ontwikkeling van de totale persoon: kennis, inzichten, vaardigheden, creativiteit en attitudes.
Zo willen we alle leerlingen in staat stellen om zich breed te ontwikkelen en succeservaringen op te doen.
We hebben niet enkel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, maar ook voor de motorische, muzische en emotionele ontwikkeling.
Sociale vaardigheden krijgen ook veel aandacht in onze werking. Leren communiceren, luisteren, feedback geven en ontvangen zijn vaardigheden die onze kinderen later dagelijks nodig zullen hebben. Maar denk ook aan inlevingsvermogen en aandacht hebben voor anderen, zich durven uiten en voor zichzelf opkomen.

Talenten

X

We zijn allemaal anders en dat is maar goed ook. Niemand kan alles, maar iedereen kan iets.
Elk kind heeft een interesse of een talent. We streven ernaar om de ogen van elk kind te openen voor zijn of haar talent.  Een kind dat zich bewust is van zijn of haar kunnen, heeft meer vertrouwen om een goede keuze te maken voor de verdere schoolloopbaan.
Al van in de kleuterschool stimuleren de leerkrachten elk kind om z’n eigen talenten te ontdekken door een rijke leeromgeving aan te bieden.

Samen school maken

X

“Together we stand; divided we fall”
Onze school beschikt over een sterk team van professionals.
Onze leerkrachten nemen de tijd om bij te leren, zowel van en met elkaar als via externe opleidingen.
Maar onze leerkrachten doen meer dan lesgeven. Ze doen hun job met hart en ziel.

Wij willen ook samen school maken met ouders.
Er is een grote ouderbetrokkenheid in onze school.

Welbevinden staat centraal

X

In onze school staat het goed gevoel van elk kind centraal. We streven naar een sterke betrokkenheid en het creëren van een positief zelfbeeld bij onze kinderen.
Bovendien willen we dat elk kind zichzelf kan zijn en zich emotioneel veilig voelt.
Een kind kan pas leren en openbloeien als het zich ook goed in zijn vel voelt. De Bosmier wil een warm nest zijn voor zowel kinderen, leerkrachten en ouders.
Respect, eerlijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en plezier staan centraal.

Een blik op de wereld

X

Stap voor stap leren onze kinderen de wereld kennen.
We dagen kinderen uit om nieuwsgierig stapjes in de wereld te zetten en daarin hun weg en plaats te zoeken.
We willen hen laten ontplooien tot kritisch denkende en ondernemende kinderen met een open blik op de wereld. Want onze kinderen zijn de volwassenen van morgen.

Zorgzaam onderwijs

X

Iedereen is uniek! Voor ieder kind dragen wij zorg: verschillend in tempo, interesse of persoonlijkheid; verschillend in afkomst, geloof of overtuiging.
Wij willen als school zo goed mogelijk met deze verschillen omgaan. We denken bewust na over de noden van elk kind en wat de school hierin kan betekenen om zoveel mogelijk kansen te bieden tot maximale ontplooiing.
In de mate van het mogelijke proberen we onze leerlingen op hun maat te begeleiden.
Mede dankzij kleinere klasgroepen - door de maximumcapaciteit van 22 kinderen per klas- streven we naar een optimale en gedifferentieerde leerbegeleiding.