Schoolteam

Directie: Greet Snoekx

Secretariaat: Kim Kenis en Tim Gastmans

Kleuterschool:

 • K1a Nijntje: Juf Hilde
 • K1b Nellie & Cezar: Juf Elke
 • K2a Rupsje: Juf Karolien
 • K3a Kikker: Juf Ine
 • Zorg: Juf Britt

Lagere School:

 • L1a: Juf An
 • L2a: Juf Ann
 • L3a: Juf Iris
 • L4a: Juf Caroline
 • L5a: Juf Roselien
 • L6a: Meester Luc
 • L6b: Juf Lies

Zorg:

 • Juf Ellen
 • Juf Elly
 • Juf Katrien

Turnjuf: Juf Lise

Kinderverzorgsters: Juf Diane en Juf Celine

RKG: Juf Margit

NCZ: Juf Femke

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB