Oudercomité

OUDERCOMITÉ

WIE ZIJN WE?

Het oudercomité bestaat uit een team van enthousiaste ouders dat zich inzet om het leven op school nog aangenamer en meer betaalbaar te maken. We doen dit met een hart voor de school en voor de kinderen. Het oudercomité werkt steeds in constructief overleg met het schoolteam. 

ONS DOEL?

 • Meehelpen aan activiteiten van de school
 • Organiseren van activiteiten om geld in te zamelen met als doel te investeren in schoolprojecten
 • Spreekbuis van ouders en leerlingen naar directie en leerkrachten toe
 • Ouders met elkaar, leerkrachten en directie in contact brengen en dit contact onderhouden

 

WAT DOEN WE?

Wij ondersteunen de school en de activiteiten die zij organiseert. In samenspraak met de het schoolteam zetten wij zelf ook heel wat activiteiten op touw:

 • Grootouderfeest
 • Kinderfuif
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstmaaltijd (laatste dag voor de kerstvakantie)
 • Carnavalfeest
 • Quizweekend
 • Ontbijt
 • Schoolfeest
 • Receptie voor de kinderen en ouders van klas 6

Het geld dat we hiermee inzamelen wordt geïnvesteerd in de school en onze kinderen varen er wel bij:

 • Financiële bijdrage voor de onkosten van sportactiviteiten, leeruitstappen, culturele activiteiten
 • Financiële bijdrage voor het fruitproject, waarbij kinderen gedurende 30 weken wekelijks een stuk fruit aangeboden krijgen
 • Gratis turn t-shirt in het eerste leerjaar
 • Gratis fluohesje in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en het vierde leerjaar
 • Afscheidscadeau voor de kinderen van het zesde leerjaar
 • Extra financiële bijdrage per kind voor de zeeklassen en de Comenius-zeeklassen naar Spanje
 • Attenties voor Sinterklaas en Pasen
 • ...

 

LID WORDEN VAN HET OC?

Vast lid: bijwonen van de maandelijkse vergaderingen en helpen bij de activiteiten
Vrijblijvend lid: helpen bij één of meerdere activiteiten.

Interesse of een sprankelend idee? Mail onze voorzitter, Hilde Smets, via stevilde@telenet.be.

Uw enthousiaste inzet wordt gewaardeerd!

 

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB
Corona