Erasmus +

Erasmus+ project

Wat is een Erasmus+ project?

Sinds 2002 gaat de Bosmier Europees. De school nam reeds deel aan

4 Comeniusprojecten en sinds september 2015 is De Bosmier gestart met een driejarig Erasmus + project. Dit is één van de Europese initiatieven om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. 

Met dit project willen we het bewustzijn van verschillende culturen en talen binnen Europa bevorderen.

De bedoeling van het project is om met andere Europese scholen een partnerschap te sluiten en zo samen met de kinderen – in een gekozen thema- op zoek te gaan naar de levenswijze van hun leeftijdsgenoten in deze landen.

 

Friends for our planet

Van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2023 werken we met scholen uit Finland, Spanje, Griekenland, Roemenië en Italië samen rond het belang van zorg dragen voor onze planeet aarde.

De rode draad doorheen het project zijn challenges rond belangrijke topics die bijdragen tot het welzijn van onze planeet. De kinderen werken gedurende 3 schooljaren aan 6 challenges om kennis en vaardigheden op te doen over hoe wij als mens zorg kunnen dragen voor de aarde.

Tijdens deze challenges maken de kinderen kennis met de problematieken rond energie, luchtvervuiling, natuurbehoud, afval, biodiversiteit en water. Ze gaan onderzoeken wat de rol van de mens hier in is en wat we er aan kunnen doen. We steken ook zelf de handen uit de mouwen om een verschil te maken.

Samen met de verschillende partnerlanden maken we na elke challenge een gezamenlijk eindproduct met alles wat we leerden en deden rond een topic. Bijvoorbeeld: een interactieve poster, een verhaal, een gids, een lied,…

In het kader van dit project organiseren wij tweejaarlijks  zeeklassen naar onze partnerschool in Spanje voor de kinderen van klas 5 en 6. Het andere jaar organiseren wij in De Bosmier een internationale week voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van onze partnerscholen.

 

Links

eTwinningsite:  https://twinspace.etwinning.net/111251/home

Blogspot zeeklassen Spanje: http://bosmierspanje.blogspot.be

België - Balen
Ierland - Dungarvan
Finland - Muuruvesi
Spanje - Burela
Roemenië - Comarnic
Griekenland - Chios

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB