Gezonde voeding

Versnaperingen tijdens de speeltijd

Snoep wordt niet toegelaten in onze school. Een koek of een stuk fruit kan wel.

In de kleuterschool eten de kleuters elke voormiddag enkel fruit als tussendoortje.

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB