KiVa

Op 1 september 2016 start onze school met het KiVa-project, dit is een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen proberen er voor te zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. Eén van de uitgangspunten van KiVa  is dat pesten een groepsproces is. Niet alleen de pester en het slachtoffer, maar ook omstanders spelen een belangrijke rol bij het pesten. Het beïnvloeden van de groep als geheel is dus essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. De kinderen van klas 1, 2, 3 en 4 krijgen hiervoor wekelijks een KiVa-activiteit, de kinderen van klas 5 en 6 tweewekelijks. De bedoeling van deze lessen is om de tien KiVa-regels met de kinderen in te oefenen.

De 10 KiVa-regels zijn:

1. We zijn vriendelijk voor elkaar en behandelen anderen met respect.
2. We maken er samen een fijne groep van.
3. We praten met elkaar en doen dit in de ik-taal.
4. We willen geen gepest.
5. We willen dat ook verborgen pesten stopt.
6. We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet.
7. We zeggen tegen pesters: stop ermee.
8. We helpen gepeste kinderen.
9. We lossen pesten op als groep.
10. We blijven ons houden aan deze kiVa-regels.

Documenten

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB