Talensensibilisering

Taalinitiatie Frans

In onze school bieden wij de kinderen taalinitiatie Frans aan in de tweede en derde kleuterklas en in het eerste, tweede en derde leerjaar. Het gaat hier wel om initiatie Frans en niet om kennisverwerving.

Het is de bedoeling dat de kinderen op een speelse manier kennismaken met de Franse taal en dat ze onbewust al een grote bagage woorden meekrijgen zodat ze in het vierde leerjaar vlot kunnen starten met de lessen Frans. De taalinitiatie gebeurt door expressievormen en activiteiten zoals liedjes, rijmpjes, spelletjes, verhaaltjes, … Er wordt niet geschreven of gelezen. Elke klas krijgt wekelijks 25 minuten taalinitiatie Frans.

Taalinitiatie Spaans

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen tijdens de middag 1 keer per week Spaanse taalinitiatie volgen bij juf Greet. Zij leren zich voorstellen, tellen, Spaanse liedjes, woordenschat i.v.m. eten en drinken, dieren, het weer,… Dankzij het Erasmus+ project brengen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar tweejaarlijks een bezoek aan de Spaanse partnerschool in Burela. De Spaanse kinderen komen tweejaarlijks op bezoek in De Bosmier. Via deze initiatielessen kunnen de kinderen vlotter communiceren met de Spaanse vrienden.

Frans in het vierde, vijfde en zesde leerjaar

In onze school starten wij met het leergebied Frans in het vierde leerjaar. Sinds 1 september 2015 is het wettelijk toegelaten om te starten met Frans in het vierde leerjaar. De bedoeling is dat de eerste vier thema’s van het handboek Frans van het vijfde leerjaar nu aan bod gaan komen in het vierde leerjaar. Op deze manier hopen wij meer tijd te kunnen schenken aan het extra inoefenen en aan extra spreekoefeningen.

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB