Verkeer

Als school zetten we ons in om onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige weggebruikers, die hun verantwoordelijkheid opnemen in het verkeer.

We vinden het heel belangrijk dat:

  • kinderen leren hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer
  • kinderen leren wat de vele gevaren kunnen zijn in het verkeer
  • kinderen leren zichtbaar te zijn in het verkeer
  • kinderen verkeersregels leren toepassen

In het kader van het project “veilig fietsverkeer” krijgen alle kinderen een fluohesje aangeboden. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen een gratis fietshelm. De bedoeling is dat alle kinderen het hesje dragen bij het naar school komen en naar huis gaan zodat ze zichtbaar zijn in het verkeer. De fietsers dragen het fluohesje en de fietshelm. Tijdens fietsuitstappen en praktische verkeerslessen met de fiets dragen alle kinderen verplicht een fietshelm en een fluohesje.

De werkgroep verkeer plant jaarlijks verschillende acties, in samenwerking met de verkeersdienst van de gemeente Balen:

  • Strapdag in september
  • Fluo-en fietshelmactie
  • Meester op de fiets
  • Dode-hoek lessen
  • Fietsexamen voor klas 6
  • Stickeractie van VSV: 'Helm op, fluo top'

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB