Klas L4b Juf Lies

Welkom bij klas 4B! Wij zijn een enthousiaste bende van 17 leerlingen. Dit jaar hebben we weer heel wat op onze planning staan: een nieuwe taalboek, rekenen met kommagetallen, de eerste Franse lesjes, ... Ook gaan we tijdens knutselen creatief aan slag en tonen we onze meest spontane dialoogjes bij drama. Heel wat zaken om samen naar uit te kijken!
Onze klas is ingekleed in een onderwaterthema. We hopen dat iedereen zich 'als een vis in het water voelt' in onze klas!

L4b kalender

4 december 2020
sinterklaas
15 december 2020
medisch onderzoek CLB
21 december 2020
kerstvakantie
22 december 2020
kerstvakantie
23 december 2020
kerstvakantie